Namn var mycket viktiga på Gamla Testamentets tid. När ett barn föddes var det normalt