Bröd

Jesus kallade sig själv för Livets bröd. Varför då? Vad var det som var så speciellt med just bröd?

På Bibelns tid var faktiskt bröd den viktigaste maten. Alla måltider innehöll bröd och vanligen även vin och olivolja. Det hebreiska ordet för bröd, lehem, användes också som ett allmänt ord för mat, så viktigt var bröd för israeliterna.

Baka bröd

Kvinnor med handkvarn i Syrien. Illustration från 1911 års  Illustrated History of the Bible av John Kitto.

Under Gamla testamentets tid bakade man oftast bröd av korn, men vete blev vanligare med tiden och på Nya Testamentets tid var vete basvaran man främst använde. Det var kvinnornas uppgift att baka bröd och man bakade nytt bröd så gott som dagligen, förutom på lördagar som ju var sabbat och en vilodag. I stället bakade man dubbel mängd bröd på fredagar för att det skulle räcka över sabbaten också.

Innan man kunde baka bröd var man tvungen att mala säden. Detta var hårt arbete och tog flera timmar varje dag. Under Gamla Testamentets tid använde man antingen stora mortlar eller en stor platt sten som botten och en mindre sten i händerna för att mala säden. Efter den babyloniska fångenskapen och återkomsten till Jerusalem började man använda mer avancerad teknik. Man använde då allt oftare handkvarnar med roterande stenar som vevades (se bilden intill). Då gick det betydligt fortare och mer effektivt att mala säd.

Måltider

En enkel frukost kunde bestå av bröd som doppades i olivolja (deras svar på smör) och åts tillsammans med lite frukt såsom fikon, oliver eller vindruvor. Om det fanns får- eller getmjölk kunde man dricka detta till maten också. Lunchen var en mycket lätt måltid och det var långt ifrån alla som hade råd med ett extra mål mat mitt på dagen. Om man blev hungrig under dagen kunde man på stående fot ta lite bröd, frukt eller fikonkakor, vilket var fikon som pressats ihop till en kaka. Dagens största mål var kvällsmaten. Den bestod i likhet med frukosten av bröd med olika tillbehör såsom oliver, mandlar, fikon, kokad säd, linser, kikärtor, lök, ägg och fisk (om det fanns). Kött åt man i stort sett bara vid mycket speciella högtider och tillfällen. Grönsaker verkar man sällan ha ätit, med undantag av lök av olika slag.

Traditionen att bryta bröd med någon

Att bryta bröd med någon var ett tecken på gästfrihet och vänskap. Gemensamma måltider inleddes med att man bröt bröd tillsammans med sina gäster. När man hade brutit bröd med en gäst stod denne under husets beskydd. Lagen om gästfrihet togs verkligen på allvar på den här tiden och värdens heder stod på spel om något ont hände en gäst efter att man hade brutit bröd tillsammans med denne.

Livets bröd

Man kan säga att bröd var huvudrätten vid i stort sett alla måltider. Så när Jesus talade om att han var Livets Bröd var detta en liknelse som folket kunde relatera till. Vad han sa till dem då var att han var det allra viktigaste, något som de inte kunde klara sig utan, att han var den som gav dem näring och som bevarade deras liv. Precis som man på den tiden åt bröd varje dag för att stilla sin hunger och överleva behöver vi Kristus varje dag i våra liv för att stilla vår andliga hunger och överleva andligen. En kraftfull liknelse vars betydelse kanske inte helt och fullt förstås av oss som lever i dag i en värld av överflöd.

Heligt bröd

När israeliterna vandrade i öken och klagade över att de inte hade någon mat sände Gud bröd från himlen till dem. Brödet var vitt och sött och smakade som honungskaka, och de kallade det för manna. Bröd blev här en påtaglig symbol för att Gud ser sitt folk och bevarar deras liv.

Jesus Kristus. Målning av Heinrich Hofmann

På ett speciellt bord i tabernaklet, och senare även i templet, hade Gud befallt att det alltid skulle finnas bröd, det så kallade skådebrödet. Skådebrödet skulle bestå av 12 limpor för att representera Israels 12 stammar. Detta bröd var placerat längst in i templet bredvid ingången till det allra heligaste. Brödet byttes ut varje sabbat och prästerna bröt och åt det gamla brödet som de hade bytt ut. Symboliken här var att Israels folk var beroende av Gud för sitt liv. Om man dessutom tänker på att Jesus Kristus liknar sig själv vid Livets bröd och att bordet med skådebrödet var placerat bredvid ingången till det allra heligaste kan man finna ytterligare en symbolik i skådebrödet: Jesus Kristus står mellan oss och Gud. Vi behöver ta del av Jesu försoning innan vi kan passera in i Guds närhet.

När Jesus bröt bröd med sina lärjungar vid påsken precis före sin korsfästelse förklarade han betydelsen av att bryta bröd. Han sa att det var en symbol för hans kropp som skulle brytas sönder och dödas för världens synder. Livets bröd skulle brytas sönder för att ge alla människor liv (se Matt. 26:26). Detta är vad vi bör tänka på när vi tar del av brödet vid nattvarden/sakramentet.

Avslutning

Med allt ovanstående i åtanke skulle man kunna tolka raden om bröd i den kända bönen ”Fader Vår” på flera sätt:

”Vår dagliga mat giv oss idag” (ordet bröd användes ju om mat i allmänhet) eller ”Vår dagliga dos av Kristus giv oss idag” eftersom han är Livets Bröd. Kanske att det kan betyda båda dessa saker samtidigt?

Om du skulle komma på en liknelse om Kristus som var hämtat ur ditt liv, vad skulle det då vara?