Eunike och Lois

I det sista brevet till Timoteus nämner Paulus de två kvinnorna Eunike och Lois, Timoteus mamma och mormor, och skriver att det är deras tro, inflytande och undervisning som har gjort den unge mannen till den han är. Vi vet inte särskilt mycket om dessa kvinnor, men deras arv av tro syns tydligt i Timoteus gärningar och ledarskap i den tidiga kristna kyrkan.

Bakgrund

Eunike och Lois bodde troligen i byn Lystra i Galatien (i dagens Turkiet) och att det var där de träffade Paulus under hans första missionsresa. Byn Lystra låg lite avsides och var inte ett samhälle med många besökare, så man kan tänka sig att Paulus vistelse där och den nya religionen han predikade blev mycket uppmärksammad i byn. Paulus utförde dessutom ett underverk första gången han var där: han botade en man som var lam från födseln. I en förhållandevis liten by som Lystra lär alla ha känt den lame mannen, så när Paulus botade honom blev det stor uppståndelse bland folket. Detta underverk ledde till att många lyssnade till Paulus predikningar och kom till tro. Bland dessa var Lois och Eunike.

Av allt att döma var annars den grekiska religionen den vanligaste i Lystra (se Apg. 14:8–13) och den grekiska kulturen var sannolikt stark där. Till exempel så är både Eunike och Lois grekiska namn trots att de båda var judinnor.

Eunike och hennes grekiske make

I Apostlagärningarna 16:1 läser vi att Eunike, Timoteus mamma, var en judinna som var gift med en grek. Detta är ganska anmärkningsvärt med tanke på hur viktigt det var för judar att gifta sig med någon av samma tro. Judarna var stolta över sitt ursprung och de kallade sig ofta för ”Abrahams barn”. Icke-judar, å andra sidan, kallades för hedningar och dessa såg man ner på. En judinna som var gift med en grek, det vill säga en hedning, var därför inte särskilt vanligt.

Vi kan utgå från att Eunikes grekiska man inte hade konverterat till den judiska tron, eftersom deras son Timoteus inte var omskuren (se Apg. 16:3). Omskärelse var (och är) en mycket viktig ritual för judarna, och hade pappan varit omvänd till judendomen så hade han låtit omskära sin son. Vad kände Eunike för detta att hennes son inte var omskuren? Hade hon försökt övertala sin man att få omskära pojken när denne föddes? Det var inte förrän Paulus kom till Lystra under sin andra missionsresa och utvalde Timoteus som sin missionärskamrat som denne blev omskuren. Detta gjorde han för att Timoteus skulle accepteras bland judarna, så att han skulle kunna röra sig fritt bland dem och predika evangeliet.

Timoteus och hans mormor. Av Rembrandt 1648.

Lois

Vi vet ännu mindre om Lois än om Eunike. Paulus skriver att Lois blev omvänd till kristendomen först och därefter hennes dotter Eunike. Det faktum att Paulus inte nämner något om Lois man, till skillnad från Eunike, betyder förmodligen att hon var änka, vilket gör det sannolikt att hon bodde hemma hos Eunikes familj. Kanske var hon med och bevittnade underverket när Paulus botade den lame mannen och kom till tro då. Kanske blev hon rörd av den helige Anden när hon hörde Paulus predikningar. Vi vet inte mer än att någonting påverkade henne och fick henne att tro på Paulus ord, så att hon lät döpa sig.

Eunike och Lois undervisade Timoteus om skrifterna

I sitt andra brev till Timoteus nämner Paulus att Timoteus hade blivit undervisad om skrifterna från unga år. Han skriver så här:

”Håll fast vid det du har lärt dig och blivit övertygad om.

Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen

de heliga skrifterna …”

2 Tim. 3:14-15

Eftersom Timoteus pappa var grek och icke-troende var det förmodligen Eunike som undervisade sonen om skrifterna. Kanske hjälpte Lois till med undervisningen med tanke på Paulus observation att ”du vet av vilka du har lärt dig det.”

Eunike och Timoteus. Av Henry Lejeune.

I både det grekiska och det judiska samhället var det mamman som undervisade barnen i unga år och sedan tog pappan över undervisningen av sönerna när dessa blev äldre. Det var också först då som judiska pojkar började sin formella undervisning ur skrifterna, Torah. Faktum är att flickorna inte undervisades ur Torah alls. Men Paulus skrev ju att Timoteus kände till skrifterna från barndomen, vilket antyder att det var Eunike som gett honom denna utbildning, trots det anmärkningsvärda i att en kvinna var bevandrad i skrifterna. Sannolikt var Eunike mer välutbildad än de flesta kvinnor på den här tiden och kanske kunde hon rent av läsa.

Ett arv av tro

Trots att Eunikes man inte verkar ha bidragit till sonens religiösa uppfostran blev Timoteus en framstående missionär och ledare för den tidiga kristna kyrkan. Utöver den undervisning ur skrifterna som han fick, fick han också del av sin mors och mormors stora tro. Jag föreställer mig att Timoteus fick se dessa kvinnor utöva sin tro på olika sätt, så som genom mäktig bön och tjänande av andra. Helt klart la Eunike och Lois grunden till Timoteus andliga styrka. Paulus kallar deras tro för ”uppriktig”, det vill säga stark, genuin och orubblig.

”Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig,

den tro som först fanns hos din mormor Lois och din mor Eunike

och som nu … finns hos dig”

2 Tim. 1:5

Missionärsmamma

De flesta av oss har nog inte tänkt på hur det måste ha varit för Eunike att skicka iväg sin son på mission tillsammans med Paulus. Vad kände hon inför hans viktiga men farliga kallelse? Anade hon att han skulle lida av hunger, törst, sjukdomar, bli förföljd, bli fängslad m.m. för evangeliets skull? Oroade hon sig för att han rent av skulle bli dödad på sin mission? Många kristna blev ju dödade för sin tros skull på den här tiden. Och med tanke på att en son var kvinnans ekonomiska trygghet – det var sonens plikt att försörja sin mor och ta hand om henne när hon blev gammal – var det verkligen en uppoffring att sända iväg sin son (kanske hennes enda son, det vet vi inte) på en lång och farlig mission. Såg hon några välsignelser i sitt liv tack vare denna uppoffring?

På den tiden var kommunikationen långsam och sällan förekommande. Tänk hur det var för Eunike och Lois att få brev från Timoteus, brev som sannolikt färdats många mil och tagit veckor, ja månader att komma fram. Vilken glädje, men kanske även sorg, de måste ha upplevt när de läste om hans resor och erfarenheter från olika platser, så som Tessalonike, Korint, Makedonien och Efesos. Jag är säker på att Eunikes och Lois tro prövades många gånger under dessa år, men jag tror också att den växte. Jag ser framför mig hur dessa två trofasta kvinnor dagligen förenade sig i mäktig bön för Timoteus välbefinnande. Vilken välsignelse och trygghet det måste ha varit för Timoteus att ha sin mors och mormors tro och exempel som grund.

Avslutning

Eunike och Lois är fina exempel på tro som går i arv från en generation till en annan. De är också exempel för ensamstående mammor och kvinnor vars män inte har samma tro; goda kvinnor som älskar Gud och som gör sitt allra bästa för att undervisa sina barn i tro och kärlek kan uppfostra trosstarka och rättfärdiga barn – även om de måste göra det utan hjälp från sin man. Timoteus blev trots allt en av de främsta missionärerna för kristendomen och en stark ledare redan i tidig ålder. Och det var tack vare hans mors och mormors undervisning och starka tro! 

Slutligen vill jag nämna att jag personligen har blivit väldigt påverkad av mina föräldrars tro och trofasthet, och liksom Timoteus har jag blivit undervisad om skrifterna sedan barndomen. Även jag har fått del av ett arv av tro från mina föräldrar och mina morföräldrar, något som jag är oerhört tacksam för.

Vilka personer har påverkat dig mest med sin tro och sitt exempel? Har du någon gång tackat dem för det? Har du sett några välsignelser av uppoffringar du har gjort för Herrens skull?