Ester

”Just för en tid som denna”

Berättelsen om den judiska flickan Ester som blev vald till drottning för sin skönhet är välkänd. De flesta känner till att hon räddade sitt folk från det folkmord som den onde Haman hade planerat för judarna. Många predikningar och lektioner har hållits om Esters mod och tro när hon med fara för sitt eget liv gick inför kungen för att försöka rädda sitt folk. Men i dag vill jag endast fokusera på en liten del av berättelsen, nämligen något som Esters kusin Mordokaj sa till henne.

Bakgrund

Ester växte upp hos sin äldre kusin Mordokaj efter att hennes föräldrar hade dött. Mordokaj blev som en far för henne och det är tydligt att hon lyssnade till hans råd och höll av honom. Kungen över det persiska riket där Ester och Mordokaj bodde hette Ahasveros. När kung Ahasveros behövde en ny drottning lät han samla in alla de vackraste jungfrurna i riket. Flickorna förbereddes ett helt år och fick därefter träffa kungen en och en. Av alla vackra flickor som fördes till palatset i Susa valde kungen just Ester som sin nya drottning.

Ester. Målning av Jean-Francois Portaels.

En tid senare lyckades Esters kusin Mordokaj reta upp kungens främste rådgivare genom att vägra buga för honom. Rådgivaren som hette Haman bestämde sig för att hämnas genom att utrota alla judar. Till saken hör att Haman var amalekit och hans folk hade en blodsfejd med judarna (se 2 Mos. 17:16). Haman mutade kungen för att få lov att utrota judarna.

När Mordokaj fick veta att Haman hade skickat ut en kungörelse – med kungens välsignelse – där det stod att alla judar skulle dödas ett visst datum blev han förtvivlad. Han insåg att judarnas enda hopp låg hos Ester. Mordokaj skickade därför bud till Ester och berättade för henne om Hamans kungörelse. Han bad Ester att gå till kungen och be om nåd för deras folk.

Men Ester var rädd. Hon hade inte kallats till kungen på trettio dagar, vilket tyder på att han hade en annan favorithustru eller bihustru just då. Hon visste inte om hon skulle få träffa kungen inom det närmaste, utan insåg att hon skulle bli tvungen att gå till honom utan att han hade kallat henne. Därmed skulle hon riskera sitt liv. Kungen var nämligen ganska paranoid och hade i lag förbjudit alla att närma sig hans tron på den inre borggården utan att han hade kallat dem dit. Esters enda chans att överleva då skulle vara om kungen sänkte sin spira mot  henne och gav henne tillåtelse att komma fram till tronen.

Mordokajs vishet

Nu kommer vi till den del av berättelsen som jag ville framhålla. När Mordokaj fick veta att Ester tvekade sände han ett nytt bud till henne. Hans ord visar på verklig vishet och de fick Ester att fatta mod:

 ”Vem vet, kanske är det just för en tid som denna som du har uppnått kunglig värdighet?”

Dessa ord är värda att begrundas. Gud visste vad som skulle komma och hade redan sett till att en lösning fanns på plats. Ester blev drottning så att hon skulle kunna rädda sitt folk den dag då det behövdes.

Tillämpning på oss

Gäller detta oss också? Har Gud satt oss här och nu för att vi har något att utföra, något som vi är i en unik position för att kunna uträtta? Så här skriver Stacy Mitch i sin bok Courageous Women:

”Mordokajs förmaning till Ester kan mycket väl sägas till var och en av oss. Gud har gjort oss till en del av sitt rike vid just denna tidpunkt av en anledning. Du har också satts här ”just för en tid som denna”, och Gud vill använda dig! Du behöver bara reflektera över omständigheterna i ditt liv och de gåvor som han har gett dig för att inse hur.”

Jag tycker detta är mycket vackra och tänkvärda ord. Jag tror inte att det är en slump att just jag och du föddes i ”en tid som denna”. Jag är övertygad om att Gud har en plan för alla sina barn och att vi är satta till jorden i den tid och på den plats där vi kan utföra vår unika livsmission. Och det är upp till oss var och en att ta reda på vad den missionen är genom att reflektera över vårt liv och våra gåvor och, viktigast av allt, genom att fråga Gud.

Vilka gåvor har du fått? Hur kan dessa hjälpa dig utföra din viktiga uppgift här på jorden? Har du frågat Gud vad han vill att du ska göra och varför du är just här just nu? Vem är det meningen att du ska ”rädda”?