Betydelsen av namn

Namn var mycket viktiga på Gamla Testamentets tid. När ett barn föddes var det normalt sett mammans privilegium att ge sitt barn ett namn. Men det finns också några speciella fall där Gud gav barnet namn innan det ens var fött. Namnet som barnet fick hade ofta en djup innebörd. Så när du läser Bibeln, fundera gärna på namnen och deras betydelse och fråga dig själv varför personen fick just det namnet.

Här följer några exempel på hur namn kunde komma till:

Omständigheter

Rebecka vid brunnen. Av Nicolo Bambini.

Barnets namn kunde visa på något från förlossningen eller annan händelse. Så var fallet med Rebeckas tvillingsöner Jakob och Esau. Esau betyder hårig och Jakob betyder hålla i hälen. Esau som föddes först var tydligen ovanligt hårig över hela kroppen och Jakob höll tag i sin brors häl när han föddes direkt efter Esau (1 Mos. 25:25). Spännande är också namnet Rebecka som troligen betyder knut eller insnärjd (även om betydelsen är omdiskuterad). Det kan betyda att hon hade navelsträngen lindad runt sig när hon föddes. 

Jakobs favorithustru Rakel födde sin andra son medan de var på resande fot. Förlossningen blev mycket svår och Rakel överlevde inte. Under den svåraste delen av förlossningen gav Rakel sin son namnet Ben-Oni. Det betyder min smärtas son (1 Mos. 35:18). Jakob ändrade dock sonens namn från Ben-Oni till Benjamin som betyder min högra hands son, alltså lyckoson, den som är mest älskad. 

Ännu ett exempel är faraos dotter som hittade en liten pojke i en korg som hennes tjänarinna drog upp ur vassen. Prinsessan förstod att det var en hebreisk pojke, så hon gav honom ett hebreiskt namn: Mose som betyder dra upp.

Vittnesmål

Samuel Dedicated by Hannah at the Temple by Frank W.W. Topham

Barnets namn kunde vittna om mammans tro eller förhållande till Gud.

 Ett exempel på detta är Hanna som bad i templet till Gud om en son. Hon var förtvivlad och nedstämd för att hon fortfarande var barnlös, något som hennes mans andra hustru retade henne för. Med stor tro ingick hon ett förbund med Gud om att hon skulle låta barnet bli en Guds tjänare om Gud bara ville ge henne en son. När hon så äntligen fick en son gav hon honom namnet Samuel. Det kommer från det hebreiska ordet schemuel, vilket betyder Gud hör bön (1 Sam. 1:20). Hannas vittnesmål om bönens kraft fick leva vidare i namnet på hennes son.

Känslor

Det var vanligt att barnets namn sa något om mammans (ibland pappans) känslor vid ögonblicket efter förlossningen. Ett vackert exempel på detta är Simson, som betyder sol (Dom. 13:24). Hans föräldrar hade väntat i många år på att få ett barn och när de äntligen blev välsignade med en son fick han namnet Simson, eftersom han var solen i deras liv, kan man tänka.

Ett annat exempel är Jakobs hustru Lea. Hon gav sina söner namn som visade dels på hennes tro på Gud och dels på hennes förhoppningar gentemot sin man. Det var nämligen så att Jakob älskade sin andra fru Rakel mer än Lea. Rakel var dessutom Leas lillasyster, så det kan inte ha varit lätt för stackars Lea. När Lea så fick en son före Rakel gav hon honom namnet Ruben. Det betyder han har sett mitt lidande. Lea kände att Herren hade sett hur mycket hon led av att inte vara älskad av sin make och därför gett henne en son. Hon hoppades att Jakob skulle börja älska henne nu när hon fött honom hans första son.

Tyvärr blev det inte så.

Dantes vision av Rakel och Leah. Av Dante Gabriel Rossetti

Leas andra son fick namnet Simeon som betyder höra. Lea menade att Herren hade hört att hennes man inte brydde sig om henne och därför välsignat henne med ännu en son. Hennes tredje son fick namnet Levi. Det betyder hålla sig till. Lea hoppades innerligt att hennes man skulle hålla sig till henne nu och strunta i Rakel. Lea hade ju fött honom tre söner och Rakel hade inte fått några barn alls. Men Jakob älskade ändå Rakel mest.

När Leas fjärde son föddes verkar det som att hon hade gett upp hoppet om att få sin mans kärlek och istället hittat tillfredsställelse och frid i sina barn och i Herren. Den fjärde sonen fick helt enkelt heta Juda som betyder tacka och här nämner Lea ingenting om sin man, utan bara tacksamhet mot Herren (1 Mos 29).

Jakobs favorithustru Rakel var barnlös under många år och när hon till slut fick en son gav hon honom namnet Josef. Det kan betyda både ta bort och ge ytterligare. Rakel menade att barnet hade tagit bort hennes skam över att vara barnlös och dessutom gett henne hopp om att Herren skulle ge henne fler barn (1 Mos. 30:24).

Gud ger namn

Vid vissa speciella tillfällen var det Gud själv som sa till föräldrarna vad barnet skulle heta. När Abrahams bihustru Hagar rymde från Abrahams och Saras läger fick hon uppleva något fantastiskt i vildmarken: en ängel kom till henne och berättade för henne om barnet hon hade i magen. Hagar fick veta att hon bar på en son och att han skulle kallas Ismael (1 Mos. 16:11). Efter denna starka upplevelse visste Hagar att Gud var med henne och hörde hennes rop. Denna kunskap gav henne modet och styrkan att återvända till sin position som slav hos Sara och Abraham. Precis som Gud hade sagt åt henne kallade Hagar sin son Ismael, vilket betyder Gud hör. Vilken fantastisk påminnelse till alla som uttalade pojkens namn!               

Abraham och Sara fick vänta i många år på att få ett eget barn. Sara var hela 90 år när hon äntligen fick en son. Pojken fick heta Isak. Namnet hade Gud bestämt när han ingick förbund med Abraham och lovade honom att han skulle få en son med Sara (1 Mos. 17:19). Isak betyder att le. Detta var ett mycket passande namn. Med Saras egna ord efter att hon fött en son fast hon var så gammal: ”Gud har fått mig att le. Alla som får höra det här kommer att le med mig” (1 Mos. 21:6).

Sixtinska Madonnan. Av Raffael.

Ytterligare ett exempel är när Sackarias fick besök av en ängel då han gjorde tempeltjänst. Ängeln talade om att Sackarias skulle få en son och att denne skulle heta Johannes (Luk.1:13). Johannes betyder Gud har förbarmat sig. Sackarias och hans fru Elisabeth hade varit barnlösa i många år och nu hade Gud förbarmat sig över dem och gett dem ett barn. Namnet visar också på Guds förhållande till mänskligheten i stort.

Det kanske mest kända exemplet på när Gud ger barnet dess namn är Jesus Kristus. Ängeln Gabriel visade sig för den unga Maria och sa att hon hade blivit utvald att bli mor till världens Frälsare och att hans namn skulle vara Jesus (Luk. 1:31) som betyder Herren frälser.

Vilka andra namn kan du hitta med speciell betydelse?

En rolig tanke: Om vi idag hade haft samma sed som i Bibeln att namnge våra barn efter omständigheter eller känslor, vad hade dina barn hetat då?