Bat-Seba

Bat-Seba är ännu en av alla missförstådda kvinnor i Bibeln. Hon ses ofta som en lycksökerska som förförde kungen, eller i alla fall frestade honom genom att bada naken inom hans synhåll. Många tror att hon skulle ha badat uppe på taket av sitt hus i något exhibitionistisk syfte. Men i motsats till vad Leonard Cohan skriver i sin kända sång ”Hallelujah” så var det faktiskt inte hon som var på uppe på taket, utan han: ”You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew ya.” Tvärtom tyder allt på att Bat-Seba var ett oskyldigt offer i det hela.

Bat-Sebas liv fylldes snart med den ena tragedin efter den andra. Hon väckte kungens åtrå och blev sannolikt våldtagen av honom, hennes man blev mördad, hon tvingades gifta sig med sin våldtäktsman och tillika sin mans mördare och hon förlorade sin förstfödda son, allt inom loppet av ett knappt år. Men Bat-Seba var stark och lät inte bitterhet styra sitt liv. Hon fick senare sonen Salomo som var särskilt välsignad av Gud, och hon blev faktiskt anmoder till Jesus Kristus.

Bakgrund

Vad vet vi då om Bat-Seba? Vi vet inte vilken nationalitet hon hade, bara att hon var gift med en hetit vid namn Uria. Hetiterna var ett folk som bodde i norra Syrien långt innan nationen Israel fanns. På Davids tid bodde många hetiter bland israeliterna och det var vanligt med giftermål mellan folken. Bat-Sebas far hette Eliam och var en av kung Davids militärkaptener och livvakter, och hennes farfar var Ahitofel, en av Davids närmaste rådgivare (se 2 Sam. 15:12 ). Med tanke på hennes familjs höga ställning lär hon ha bott i ett av de lyxigare husen som låg närmast palatset, och det var därför David kunde se henne när hon badade.


Bat-Seba badar. Av Giuseppe Bartolomeo Chiari

Bat-Seba badar

Den kväll då David såg Bat-Seba hade han svårt att somna. Han gick därför upp på palatsets tak för att se ut över staden och rensa tankarna. Ifrån sin höga utsiktsplats såg han en vacker kvinna som badade. Det var Bat-Seba och David fylldes av åtrå efter henne. Han frågade sina tjänare vem hon var och de bekräftade att hon var Urias hustru. David fick så reda på inte bara vem hon var utan också att hennes man var borta i krig.

Det är mest sannolikt att Bat-Sebas bad var av rituellt slag för att rena sig, så som det föreskrevs i Moselagen. Det vanligaste var att man använde en trasa och vred vatten över sitt huvud, alternativt hällde vatten över sig med hjälp av en kanna. Vissa trädgårdar hade en så kallad mikveh, en slags bassäng som användes för renande bad. Dessa fylldes upp av regnvatten. Men eftersom regn är sällsynt under stora delar av året i Mellanöstern användes ofta trasor och krukor för att rena sig, eftersom vattenmängden i mikveh var för låg för nedsänkning. Med tanke på hur pryda israeliterna var är det inte heller sannolikt att Bat-Seba var naken då hon badade som många tycks tro. Faktiskt så var enda gången man klädde av sig naken när man hade sex, och termen ”att blotta någons nakenhet” används i Bibelns som en eufemism, en slags förskönande omskrivning, just för att ha sex med någon. Troligen hade Bat-Seba på sig en underklänning, en så kallad kethoneth, eller något annat som skylde henne då hon badade.

Bat-seba och David av Lucas Cranach II

Synden mot Bat-Seba

Kung David som dittills varit rättfärdig gav efter för frestelsen när han såg den vackra Bat-Seba. En del menar att David inleddes i frestelse för att han inte var där han borde ha varit, det vill säga med sina män ute i kriget. Men vi vet inte varför David var i sitt palats i Jerusalem och inte ute i fält med sina män. Det kanske fanns riksangelägenheter som han behövde se till. Eller så började han bli för gammal för strid. Eller så återhämtade han sig från skador. Det finns många möjliga förklaringar till varför han inte var ute i kriget just då. Oavsett vilket så föll han inte från nåd på grund av att han inte var med sin armé, utan på grund av de val han gjorde under sin tid hemma.

När David sände bud efter Bat-Seba hade hon inget annat val än att komma. Vad tänkte hon på när hon eskorterades till palatset? Förstod hon orsaken till att hon kallats dit? Vad tänkte hon när kungen tog henne till sin säng? Vissa tror att hon var en ambitiös lycksökerska som högst frivilligt gick till kungen, men jag tror att hon inte vågade göra annat än att lyda. Lagen krävde trots allt lydnad till kungen. Vi vet väldigt lite om Bat-Sebas tankar och känslor eftersom berättelsen i Bibeln fokuserar på David. Men profeten Natans beskrivning lite senare av Bat-Seba som ett oskyldigt lamm är ett tungt bevis för att hon var ett oskyldigt offer och att hon blev våldtagen av David. Hade det varit idag hade nog brottsrubriceringen blivit våldtäkt och sexuellt utnyttjande eftersom Bat-Seba befann sig i beroendeställning till kung David.

Bat-Seba var säkert jätterädd när David tog henne till sin säng. Det han gjorde mot henne innebar äktenskapsbrott och i Israel ansågs äktenskapsbrott vara ett brott mot Gud och både mannen och kvinnan stenades till döds (se 3 Mos. 20:10). Men David som var kung stod mer eller mindre över lagen, så han hade inte lika mycket att frukta som hon om deras brott hade uppdagats.

Hur otåligt och desperat Bat-Seba måste ha väntat på att få sin mens efter den där händelsen, bara för att inse att hennes värsta farhågor besannats: hon var gravid. Därmed var hennes liv i fara – hennes äktenskapsbrott skulle snart vara synligt för alla när graviditeten inte längre kunde döljas. Hennes man Uria var ju borta i krig, så barnet kunde uppenbarligen inte vara hans. Hennes enda hopp var att David skulle erkänna barnet som sitt. Om inte, väntade en grym död. Vilka kval hon måste ha lidit! Om det var så att hon blev våldtagen av David, som jag tror, led hon säkert redan en hel del efter det traumat. Lägg därtill rädslan för att bli påkommen, offentligt utskämd och sedan stenad till döds.

Uria

Bat-Seba sände bud till David och berättade att hon var gravid. Men han valde att försöka skyla över sin synd istället för att stå för det han hade gjort. David sände efter Bat-Sebas man Uria under förevändning att han ville ha en rapport från kriget. David försökte därefter två gånger få Uria att gå hem till sin hustru och ligga med henne så att alla skulle tro att barnet var hans. Men Uria vägrade så länge som hans män var ute i krig och därmed förnekades att gå hem till sina hustrur. 

David kallar till sig Uria. Okänd konstnär.

Eftersom Davids plan hade misslyckats bestämde han sig istället för att röja Uria ur vägen och sedan gifta sig med Bat-Seba. Så Uria skickades tillbaka till belägringen av Rabbah i Ammon och David såg till att han blev dödad på ett sådant sätt att det skulle se ut som en olycka. Urias integritet kostade honom livet.

Bat-Seba höll dödsklagan över sin man och när den traditionella sorgetiden på sju dagar var över skickade David efter henne och hon blev hans hustru. Vad hade hon för val? Om hon inte gifte sig med honom skulle hon bli stenad. Men att tvingas gifta sig med sin våldtäktsman och sin makes mördare kan inte ha varit lätt! Vi vet dock inte när eller ens om hon fick veta att det var David som låg bakom Urias död, men det är rimligt att hon fick höra talas om det vid profeten Natans besök, om inte förr.

Profeten Natan

Herren sände profeten Natan till kung David för att fördöma det han gjort mot Uria och Bat-Seba. David verkar ha trott att han kunde gömma sina synder till och med från Gud. Natan gav David en liknelse om en rik man med många får och en fattig man med ett litet lamm där den rike mannen tar den fattige mannens enda lamm och slaktar det (2 Sam. 12:1–5). Berättelsen upprörde David mycket och han utropade: ”Den som har gjort detta förtjänar döden.” Natans svar måste ha varit en kalldusch: ”Du är den mannen!” Natan sa sedan att trots att David av Herren blivit välsignad med många hustrur hade detta inte varit nog för honom, utan han hade syndat mot Uria och Bat-Seba. Natan sa vidare att på grund av det onda David hade gjort skulle svåra olyckor drabba hans hus och barnet som Bat-Seba nyligen fött skulle dö.

Davids och Bat-Sebas son dör

Bat-Seba födde en liten pojke och kanske hann hon uppleva några dagar av lycka med sin nyfödde son innan han blev svårt sjuk och dog bara en vecka senare. Profeten Natan hade sagt att pojken skulle dö och så blev det. Än en gång fick Bat-Seba lida på grund av Davids handlingar.

Berättelsen i Bibeln väljer här att fokusera på Davids reaktion och ingenting alls på Bat-Seba. Det står att David fastade och bad dag och natt utsträckt på marken. Han bad om att Herren skulle förbarma sig och visa nåd mot pojken och låta honom leva. Natans ord hade nog skakat om David och väckt honom till insikt om det onda han gjort. Kanske var pojken tvungen att dö för att David skulle bli ödmjuk, omvända sig och inse att hans handlingar hade konsekvenser för andra människor. Men trots Davids (och Bat-Sebas) vädjan dog alltså pojken efter sju dagar.

De vackra psalmer som finns bevarade i Psaltaren som David skrev tyder på att han hade en djup förståelse för Jesu Kristi försoning. Kanske började denna personliga insikt under den vecka som han tillbringade fastande och i ödmjukhet utsträckt på golvet i intensiv bön till Herren.

Davids och Bat-Sebas äktenskap

Stackars Bat-Seba måste ha befunnit sig i förtvivlans avgrund. Hela hennes liv hade slagits i spillror på grund av Davids orättfärdiga handlingar. Hur lätt hade det inte varit för henne att ge efter för bitterhet. Men tvärtom ser vi att Bat-Seba växte och kom ur sina prövningar starkare och visare. Och, det mest fantastiska av allt, det verkar som att hon förlät David och fick deras äktenskap att fungera trots allt. Vad får mig att säga så?

Bild från The Bible miniseries

En enda liten rad i Bibeln som lätt överses kommer med viktiga implikationer. I 2 Samulesboken 12:24 står det att David tröstade Bat-Seba. Efter allt han hade utsatt henne för lät hon sig alltså tröstas av honom. Är inte det fantastiskt! Till skillnad från Davids första hustru Mikal som kom att förakta David för att han förstört hennes liv, verkar Bat-Seba ha förlåtit honom. Det är ett fantastiskt exempel för oss alla.

David och Bat-Seba fick ytterligare 4 söner tillsammans, den äldsta av dessa var Salomo.

Salomo

När Bat-Seba födde ännu en son åt David var det, anmärkningsvärt nog, David som gav barnet namn. Normalt sett var det mammans privilegium att namnge barnet och bara i undantagsfall var det pappan som gjorde det. David gav pojken namnet Salomo, vilket betyder frid. För mig är namnet ett bevis för Davids omvändelse och att han hade kommit att känna frid med Gud. Vi får förmoda att också Bat-Seba tyckte det var ett bra namn och att även hon hade uppnått frid. Profeten Natan kom tillbaka till hovet efter Salomos födelse och kallade pojken för Jedidja, vilket betyder Herrens älskade. Vilken upprättelse för Bat-Seba! Efter allt hon fått utstå fick hon nu inte bara en son, utan en son som var speciell och högt älskad av Herren. Gud visste att Salomo skulle bli en rättfärdig ledare för Israel. (Åtminstone för en tid)

Enligt judisk tradition ska Bat-Seba ha sagt till Salomo när han blev kung:

”När din fars andra fruar väntade barn bad de till Gud om en son som skulle vara värdig att ta över kungakronan. Men jag bad om en vis och god son värdig att inneha profetians gåva.”

(Ginzberg, Legends of the Jews 4:129)

Om det ligger någon sanning i detta antyder det att Bat-Seba var ödmjuk, klok och att hon inte strävade efter makt. Den judiska traditionen lovordar Bat-Seba och menar att hon var Davids favorithustru, vilket mycket väl kan vara sant.

Salomo blev så småningom kung över Israel, trots att han hade flera äldre bröder. Men David hade redan vid Salomos födsel lovat att han skulle få ärva tronen och på sin dödsbädd upprepade David detta löfte inför Bat-Seba, profeten Natan och andra närvarande. Att han valde Salomo till sin efterträdare hade säkerligen flera orsaker, inte minst att Salomo redan tidigt visat tecken på stor vishet och trofasthet mot Gud. Men det kan också ses som ett tecken på Davids högaktning för Bat-Seba. Salomos utnämning till kung upphöjde nämligen Bat-Seba över Davids andra hustrur till den högsta och mest ansedda positionen en kvinna i Israel kunde ha – kungens mor.

Salomos högaktning för sin mor kan ses i den respekt som Bat-Seba möttes av när hon gick till Salomo i ett ärende. I 1 Kungaboken kapitel 2 står det att Salomo kom henne till mötes, bugade sig för henne och lät sätta fram en stol åt henne på sin högra sida, den plats som var avsedd för kungens närmaste rådgivare. Han gav alltså sin mor hedersplatsen. Detta säger mycket om relationen mellan Salomo och Bat-Seba och även om mödrars ärade ställning i Israel i allmänhet.

Salomo blev en stor kung, kanske den allra största i Israel, och hans rättfärdighet kan ses som en reflektion av den stora kvinna som födde och uppfostrade honom – en kvinna som lärt känna Gud genom sitt lidande och som erfarit Kristi försonings helande kraft i sitt liv. Salomos rättfärdighet var så stor att Herren besökte honom i en dröm och beviljade honom en önskan. Även i detta kan man se hans mors subtila inflytande och rättfärdiga exempel när han inte bad Gud om rikedom, framgång, ära eller något annat världsligt, utan om vishet så att han skulle bli en bättre kung för folket och döma dem med rättvisa. Salomo lät också bygga ett storslaget tempel åt Herren som blev legendariskt och en symbol för hela Israel om att Herren var med dem och att de var hans förbundsfolk.

Om Bat-Seba inte hade förlåtit David utan blivit bitter och full av hat hade nog Salomo varit en helt annan slags kung.

Avslutning

För mig är berättelsen om Bat-Seba en inspirerande och vacker berättelse om att övervinna motgångar och finna frid. Kristi försoning kan åstadkomma underverk inom oss och hela våra hjärtan och skänka oss frid. Vi tänker nog främst på försoningen som en kraft för syndare – en hjälp att omvända sig, att kunna få förlåtelse och bli ren. Men det är också en helande kraft för den som blivit lidande av en annan persons synder. Försoningen är ett sätt att få frid och vila genom att vi ges kraft och förmåga till förlåtelse. Jag vill avsluta med ett mycket passande skriftställe ifrån Matteusevangeliet 11:28:

”Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor,

så ska jag ge er vila”

Statyer vid Notre Dame i Paris. Kung David och Bat-Seba i mitten.

Hur har din mor haft ett positivt inflytande på dig? Har du någon gång använt dig av försoningens kraft för att få förmågan att förlåta någon annan? För att förlåta dig själv? Har du bett Gud om hjälp att hela ett brustet hjärta, övervinna besvikelser och sorger och känna frid?


.