Symboliska tal: 40

Du har säkert lagt märke till att vissa tal förekommer ofta i Bibeln och förstått att dessa har ett symboliskt värde. Problemet är att innebörden av dessa symboliska tal till viss del går oss förbi i dagens moderna värld. Vi har helt enkelt tappat en aspekt av symbolismen i dessa tal, ungefär som ett språk som har gått delvis förlorat för oss. Låt oss titta närmare på några sådana tal. Vi börjar med talet 40.

Vad symboliserar talet 40?

Talet 40 förekommer särskilt många gånger i början av Gamla testamentet: syndafloden varade i 40 dagar och 40 nätter, Mose bodde i Midjan i 40 år innan han återvände till Egypten för att befria sitt folk, israeliterna vandrade i öknen i 40 år, Mose var på berget Sinai i 40 dagar o.s.v. Men det förekommer även i Nya testamentet där vi bland annat kan läsa att Jesus fastade i 40 dagar innan han började sin verksamhet samt att han var hos sina lärjungar i 40 dagar efter sin uppståndelse.

Vad innebär då talet 40? Vissa menar att 40 ska tolkas som ”en väldigt lång tid”. Det är visserligen en del av innebörden, men symbolismen går längre än så. Talet 40 innebär inte bara en lång tid rent objektivt, utan symboliserar även en prövotid – en tid av motgång, sorg, och prövningar. Det är en tid då Gud testar och prövar sitt folk, men även en tid av förberedelse och förfining, ofta genom svårigheter.

Moses med stentavlorna. Målning av Rembrandt.

Israeliterna

När Israels folk fördes ut ur Egypten gick Mose ifrån dem och upp på berget Sinai i 40 dagar. Här symboliserar 40 ett test för folket för att se om de skulle välja Gud eller falla tillbaka på att dyrka Egyptens avgudar. Folket klarade inte provet, utan tillverkade en guldkalv och tillbad den. När Mose gick upp på berget för andra gången efter att ha skällt ut folket och förstört guldkalven stannade han där än en gång i 40 dagar. Detta var folkets andra test.

Eftersom Israels folk inte hade följt Herrens bud fick de vandra i vildmarken i 40 år. Här betyder 40 både en lång tid och en tid av prövning. Herren lät israeliterna vandra i vildmarken tills den ogudaktiga generationen hade dött ut, så vi vet att det handlade om en objektivt lång tid. Men det var också en tid då folket fick gå igenom många svårigheter, där Herren prövade deras tro och villighet att följa honom och hans utvalda ledare. Åren i vildmarken förberedde dem och renade dem. Det var under denna tid som nationen Israel uppstod och folket fick lära sig att de var ett utvalt förbundsfolk och att Gud var med dem.

Noa och syndafloden

Noa och hans familj var inne i arken i 40 dagar och 40 nätter medan det regnade så våldsamt att hela jordens yta täcktes av vatten. Det var en tid av sorg både för Noa, men också för Herren som behövde förstöra så många liv. Även här betyder 40 både en lång tid och en tid av sorg och förberedelse. Regnet renade jorden från all ondska och människosläktet fick börja om från början.

Kristus frestas av djävulen. Målning av Félix Joseph Barrias, 1860

Jesus Kristus

När Jesus drog sig undan och fastade i vildmarken i 40 dagar bad han mycket till sin himmelske Far och förbereddes för sin viktiga mission. Men han blev även prövad av Satan. Därmed symboliserar talet 40 här både ett test och en tid av förberedelse.

Som ett sista intressant faktum kan nämnas att enligt Bibelns tideräkning föddes Jesus Kristus, världens Frälsare och Återlösare, i det 40:e århundradet efter Adam och Evas fall.

Avslutning

Jag tänker på liknelsen med en bit kol som blir till en diamant i relation till talet 40 i Bibeln. Kolbiten utsätts för mörker, högt tryck och höga temperaturer för att efter ”en lång tid” förvandlas till en ovärderlig diamant. Så är det för oss också under vissa perioder av våra liv. Vi utsätts för prövningar, sorg och svårigheter då Gud testar oss för att se om vi klarar av att härda ut i tro. Då är vi som kolbitar som utsätts för högt tryck och höga temperaturer, kanske under mycket lång tid. Det är svårt, smärtsamt och jobbigt. Men det är också en förberedelse inför en magnifik förvandling, om vi tillåter Herren att förfina oss och forma om oss till en bättre version av oss själva.

Har du haft några ”40-perioder” i ditt liv? Vad ville Gud forma dig till under dessa perioder? Kan du se hur de perioderna av sorg och prövning hjälpte dig att utvecklas och förfinas?