I andra kapitlet av Lukasevangeliet kan vi läsa om profetissan Hanna. Hon omnämns bara i